Wat doen wij?

Kleutergymnastiek (3 – 6 jaar)

Jong geleerd is oud gedaan. De leeftijd van 3 tot 5 à 6 jaar is de ideale leeftijd waarop kinderen zich fundamentele bewegings-vaardigheden eigen maken. Een turnclub is de ideale plek voor de jonge spruiten om deze eigenschappen te verwerven en aan te scherpen.

 

Terecht mag gymnastiek als een goede basis voor vele sporten beschouwd worden. Gymnastiek heeft immers een impact op de ontwikkeling van de fysieke basiseigenschappen (kracht, lenigheid, snelheid, uithouding, coördinatie, …) die in een evenwichtige verhouding aan bod komen. Het kind leert in de turnclub spelenderwijs motorische vaardigheden zoals klimmen, klauteren, rollen, springen en nog veel meer. Bovendien krijgen onze kleuters de kans om met andere kinderen om te gaan, simpele richtlijnen te volgen, sociale vaardigheden te ontwikkelen, … Kortom allemaal belangrijke aspecten die de opvoeding ondersteunen.

 

Via het kleuterturnen biedt onze club de kleuters de kans om de grenzen van hun bewegingscapaciteiten op een brede, gevarieerde, maar vooral veilige wijze verder uit te breiden. Bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat kleuters met een rijke bewegingservaring, significant beter zullen zijn in op vlak van wiskunde, meetkunde en ruimtelijk inzicht.

 

Het kleuterturnen heeft in principe meer te maken met ‘leren bewegen’ en minder met de ‘gymnastiek’. Kinderen die op een gestructureerde basis bewegen gaan veel sneller basiseigenschappen ontwikkelen en sneller plezier beleven aan het bewegen, hetgeen zijn positieve effecten heeft op latere leeftijd. Als het kind als kleuter positief gestimuleerd wordt om te bewegen is de kans op een succesvolle sportinitiatie vanaf de leeftijd van 7 jaar veel groter. Vroeg beginnen met sporten zorgt er dus voor dat de sportloopbaan van een kind geen kort leven beschoren is.

Gymgroep (7 – 12 jaar)

Om kinderen langer de kans te geven om hun bewegingsvaardigheid tot een optimaal niveau te ontwikkelen, sluit de kindergymnastiek in eerste instantie aan bij het kleuterturnen. De kinderen leren rollen, zwaaien, op hun handen staan en nog complexere oefeningen, zoals wiel, bewegingen aan de brug, tussensteun springen, … Is dit nog te moeilijk, dan kan er perfect teruggegrepen worden naar meer elementaire bewegingsvormen zoals slingeren, omkeren, klimmen, klauteren en evenwichtsoefeningen. De kinderen kunnen op deze manier maximaal hun bewegingsapparaat aanspreken en op individuele basis en volgens eigen tempo gymnastiekvaardigheden leren.

 

Het klassieke toestelturnen (grond, brug, rek, balk, sprong, …) met tal van uitdagende bewegingsvormen vormt de basis voor vaardigheden uit alle gymnastiekdisciplines. Het geeft dus de beste voorbereiding op eender welke andere tak van de gymnastiek, maar ook op andere sporttakken. Juist daarom valt het turnen in de smaak bij jongeren en is het een echte aanrader voor diegenen die een definitieve sportkeuze nog wat willen uitstellen, maar toch op een sportief verantwoorde manier actief willen zijn en blijven.

 

Tieners worden tegenwoordig alsmaar passiever. Hen terug leren genieten van het leveren van inspanningen en hen er voldoening uit laten halen is dus de boodschap.

Het programma van onze recreatiegymnastiek is leuk, veelzijdig en toegespitst op de interesses van onze leden. Naast de basis van het artistieke gymnastiek komen ook andere gymnastiekvarianten, zoals tumbling, en trampolinespringen aan bod. Plezier beleven aan turnen, samen zijn met vrienden of vriendinnen moet centraal staan. De duurtijd van de lessen zijn in onze club ook bewust uitgebreid voor deze leeftijdsgroepen. Voldoende intensiteit in de trainingen en ruime kansen geven aan onze leden om zich een aantal bewegingen en technieken op individueel niveau eigen te maken, is ons leidmotief.

 

Tumbling

Volgens Wikipedia is de definitie van Tumbling:

“Een aaneenschakeling van makkelijke en moeilijkere turnoefeningen op een lange verende baan.

Bij de tumblingreeksen wisselen overslagen, flikflaks, salto's en schroeven elkaar in een snel tempo af.

Snelheid, kracht en techniek zijn de basisvereisten om de delen aan elkaar te schakelen tot een sprongenreeks.”

Adultzz-gym

Het sportaanbod voor volwassenen is ruim en afwisselend, doch niet voor iedereen geschikt.

Tijdens deze lessen wordt gewerkt aan de conditie, een perfecte koreografie, het onderhouden van vaardigheden aan de toestellen, ..., en dus voor elk wat wils.

Het gaat net dat ietsje verder dan ‘onderhoudsoefeningen’.